התקשר עכשיו: 03-9000980

מערכת דוחות


מערכת דוחות מתקדמת
כל אחד מהמודולים העסקיים במערכת Magicnet כולל מחולל דוחות יעודי המאפשר ריכוז נתונים ופילוח מידע לצרכי דיווח מעקב וניתוח .
בנוסף מספקת המערכת לוח גרפי DashBoard המרכז נתונים בכלים ויזואליים ונוחים לעין.
יכולתה של מערכת Magicnet להסתנכרן למערכות הERP בארגון מאפשרת הצגת דוחות וגרפים המשלבים מידע ממערכות הERP וממערכת Magicnet 
וניתוח נתונים   מדויק ממאגר מידע מלא ועדכני.

מודול דוחות -בנוסף לדוחות  הייעודיים המסופקים עם כל אחד מהמודולים השונים .מציעה מערכת Magicnet   מודול דוחות ככלי נפרד .
מודול הדוחות כולל סוגים רבים ושונים של דוחות ולוחות גרפיים המרכזים מידע  מרוכז ומפולח מכל מחלקות הארגון תחת הMagicnet 
{שיווק,מכירות,יצור,לוגיסטיקה וכו' } ומספק להנהלת הארגון תמונה מהימנה ועדכנית של הארגון ככלל ושל כל אחת ממחלקותיו באופן נפרד ופרטני. 
בנוסף מספקת Magicnet כלי דיווח ה"Push" . להצגת דוחות מסוימים במועדים שנקבעו מראש .
וכן את מערכת הAlert שפותחה לאחרונה, המאפשרת הצגת התראות על אירועים חשובים \חריגים שהוגדרו מראש .
סך הכלים שמציע מודול הדוחות מאפשר לך המנהל קבלת מידע  מלא ומהימן בזמן אמת,באופן ויזואלי ונוח,חוסך זמן 
ומכל מכשיר לניהול יעיל ואפקטיבי עם יד על הדופק בכל זמן ומכל מקום .